Towarzystwo Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 366
www.tpg123.pl
Witamy na stronie internetowej Towarzystwa Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 366
REGON: 141228308
KRS: 0000293708

Historia

W październiku 2007r. grupa nauczycieli wystąpiła z pomysłem powołania przy Gimnazjum nr 123 im. Jana Pawła II w Warszawie stowarzyszenia. Wkrótce do pomysłu dołączyli przedstawiciele rodziców i wybrano komitet założycielski, którego zadaniem było opracowanie statutu stowarzyszenia oraz dopełnienie formalności związanych z rejestracją.

 

7 stycznia 2008 roku oficjalnie rozpoczęło swoja działalność Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum nr 123, którego celem jest niesienie pomocy uczniom uczęszczającym do tego Gimnazjum oraz jego absolwentom, jak również pomoc dyrekcji w stwarzaniu coraz lepszych warunków do nauki i wypoczynku dla uczniów.

 

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu członków stowarzyszenia oraz pomocy ze strony sponsorów możemy realizować nasze cele statutowe. Dziękujemy wszystkim wspierającym działalność naszego stowarzyszenia i zapraszamy osoby i instytucje do współpracy z nami. Wierzymy, że nasza działalność przyniesie wiele pożytku i radości.

 

W związku z reformą oświaty i likwidacją Gimnazjów Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum Nr 123 14 czerwca 2018 roku zmieniło nazwę na Towarzystwo Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 366. Siedzibą towarzyszenia pozostaje budynek przy ul. Strumykowej 21 w Warszawie.

Założeniem działalności Stowarzyszenia nadal jest niesienie pomocy uczniom uczęszczającym do Szkoły Podstawowej nr 366
w Warszawie, jak również pomoc dyrekcji w stwarzaniu coraz lepszych warunków do nauki, rozwoju  i wypoczynku dla uczniów.

Celem Towarzystwa jest:

  1. prowadzenie działalności edukacyjno-wychowawczej dla dzieci i młodzieży np.: korekcyjno-kompensacyjnej, profilaktycznej i terapeutycznej,
  2.  rozwijające zainteresowania:
  1. tworzenie uczniom warunków sprzyjających twórczości, aktywności poznawczej i  społecznej;
  2. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,  przemocy i wszelkim innym negatywnym zjawiskom społecznym;
  3. rozwijanie zdolności, zainteresowań i potencjału uczniów;
  4.  promowanie wartościowych postaw.

 « Powrót
aaaSerwkom